என்ன உனக்கு முன்னாலேயே அனுபவமிருக்கிற மாதிரி தெரியுது??இல்ல ஆண்ட்டி, பாத்திருக்கேன் ஆனா செஞ்சதில்ல

வீணா மாமியிடம் காம வேலை சென்னையில் ஒரு நேர்முகத் தேர்வு. “வீணா
வீட்டில தங்கிக்கடா” என்றார் அப்பா. வீணா ஒரு தூரத்து உறவில் அத்தை. ஆனால்
எங்கள் குடும்பத்தோடு ஒரு காலத்தில் நெருக்கமாக இருந்தவராம். வெளியூரில்
செலவில்லாமல் தங்கி, வீட்டு சாப்பாட்டை சாப்பிட்ட மாதிரியும் ஆயிற்று, உறவை
புதுப்பித்த மாதிரியும் ஆயிற்று என்ற விவரமான தமிழ்க் கலாசாரத்தின்
கட்டாயத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு வீணா மாமி வீட்டிற்கு போனேன்.