எனக்கு கிடைத்த ஆண்ட்டி

வணக்கம் என் பெயர் சந்தோஷ் எனக்கு வயது 22 ஆகிறது, எனக்கு காம வெறி அதிகம் அதனால் மாதம் ஒரு பெண்னை யாவது என் கnம பசிக்கு ஆளாக்க வேண்டும் என நினைத்து இருந்தேன். ஆனால் அந்த பாக்கியம் இதுவரை கிடைக்க வில்லை. இப்படி சென்று கொண்டி ருக்க எங்கள் வீட்டில் அருகே ஒரு புது குடும்பம் குடி யேறியது. அந்த வீட்டில் ஒரு 35 வயது மிக்க ஒரு ஆண்டி என் கண்ணில் தென்பட்டது.