மாமா மாமா என்னை ஓலு டா முடியலடா மாமா சீக்கிரமா ஆரம்பிடா!

கதைக்கு போகலாம் அவள் பெயர் செல்வி பார்க்க தேவதை போல இருப்ப அவளை தூரத்தில் பார்த்தாலே குஞ்சி தூக்கி கொள்ளும். அவ்ளோ அழகா இருப்ப அவள் கூதி அழகா இருக்கும் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்
வெள்ளரி பழம் புட்ட எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும். அவள் ஒரு நாள் என் கூட படுத்த எப்படி என்றால் எதிர்பாராமல் நடந்தது. அவளை கூட்டி கொண்டு அவுங்க வீட்டுக்கு போன போனதும் என்னை வரவேற்றாள் அவள் குடிக்க தண்ணீர் கொடுத்தால். அதை குடித்து விட்டு அவளுடன் ஆவலாக பேசி கொண்டு இருந்தேன் அவளை பார்த்ததும் என் ஜட்டி கிழிந்து விட்டது .