மாமா.. மெதுவா செய்யுங்க மாமா..!! மெதுவா..!!!!!

சுபாஸ் மாமா என் அப்பாவின் நெருங்கிய நண்பர். அவரும் என் அப்பாவும் இணைந்துதான் பிஷினஸ் செய்து வருகிறார்கள்.