என் காதலியுடன் முதல் முறை!!!!!

வணக்கம் நண்பர்களே! இது என் முதல் கதை மற்றும் உண்மை கதை!!! உண்மை கதை என்பதால் கதையின் வெகம் இறக்காது. இந்த கதையில் கதையின் நாயகன் மற்றும் கதாநாயகியின் பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது