ஆண்டியின் புன்டையில் என் சுன்னியின் குத்து!

என் பெயர் தீபன் எனக்கு செக்ஸில் ஆர்வம் இருக்கும் பெண்கள் ஆண்டிகளிடம் செக்ஸ் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசை அதனால் இண்டர்நெட்டில் செக்ஸ் ஆசை இருக்கும் பெண்களை ஆராய்ந்து பார்ப்பது எனது வழுக்கம், அதுபோல் ஒரு நாள் இண்டர்நெட்டில் கதை படிக்கும் போது எனக்கு ஒரு ஆண்டி நம்பர் கிடைத்தது அந்த நம்பர்க்கு சாட்டிங் பன்ன ஆரம்பித்தேன்.