வசந்தி ஆண்டியின் எரிமலை புண்டையில் உண்டான பூகம்பம்

மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகை மணக்கும். திருட்டு மாங்காய் தான் இனிக்கும். கூப்பிட்ட குரலுக்கு கூதியை தூக்கி காட்டும் மனைவியின் இளம் கூதி இருந்தாலும், அடுத்த வீட்டு முப்பத்தி ஆறு வயசான தொங்கிய முலைகளும், லூசான புண்டையும் இனிக்கத்தான் செய்தது.