என் நண்பன் மனைவியை ஒத்த கதையை முழுமையாகச் சொல்கிறேன்!!

வணக்கம் நண்பர்களே, என் வாழ்வில் நடந்த உண்மை சம்பவத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். என் நண்பன் மனைவியை ஒத்த கதையை முழுமையாகச் சொல்கிறேன். ஆரம்பத்தில் அவளுடன் தங்கை போன்று தான் பழகி வந்தேன், பிறகு அந்த சாதாரணமாகப் பழக்கமாக ஆரம்பித்து பின்னர் அது ஒரு அதீத காமமாக மாறியது.