நான் கொஞ்ச நேரம் ஒத்த பிறகு அவள் புண்டையில் இருந்து ரத்தம் வந்தது!

வணக்கம். நான் எனக்கு நடந்த உண்மையான சம்பவத்தை இப்போது உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இப்போது பரவல் ஆகா பயன் படுத்தி வரும் முக புத்தகத்தை நானும் பயன் படுத்தி வந்தேன். அப்போது கூடிய சிக்கிற மாகவே எனக்கு சரண்யா என்னும் பெண்ணுக்கும் எனக்கு தோழி யாகி விட்டால். நானும் அவளும் மணி கணக்காக நிணமும் பேசி கொண்டே இருப்போம். என்ன செய்வது பல நாட்கள் தூகங்கள் அவள் நால் எனக்கு பொய் இருக்கிறது. அவளை பத்தி சொல்லலாம் என்று தொடங்கினால் நான் நாள் முழுவதும் கூட நான் உங்களுக்கு அவளை பத்தி விவரித்து கொண்டே இருப்பேன் அப்படி ஒரு வுடல் கட்டுமானம் இருக்கிறுது அவளுக்கு. அவல வுடல் விடிவம் 34B-28-34 அப்போது எப்படி இருபால் என்று நீஎங்கள் கற்பனை செய்து பாருங்கள். நிச்சைய மாக் அவள் உங்களது கனவு கன்னி யை விட அழகாக இருபால்.