மேட்டர் ராணி விஜய சுந்தரி ஆண்டி!

நாங்கள் இத்ற்க்கு முன் இருந்தது ராயபேட்டை பகுதியில் அங்கு எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருந்தார்கள், இந்த ஏரியா புதியது, ஆகவே இங்கு நண்பர்கள் யாரும் இல்லை. இங்கு குடி வந்த இரண்டு நாட்களும் நான் வீட்டிலேயே இல்லை ராயபேட்டை பகுதிக்கு சென்று என் பழைய நண்பர்களுடன் ஊர் சுற்றி நேரம் கழித்தேன். இந்த காம்பவுண்டில் இருக்கும் அணைவரும் வேலைக்கு செல்பவர்கள் பகல் நேரத்தில் யாருமே வீட்டில் இருக்க மாட்டார்கள். விஜி மட்டுமே தனியாக இருப்பாள் என்பது தெரிந்தது.