காயுவின் முலை பால் காபி

ஹாய் நண்பர்களே நண்பிகளே. இது என்னோட அடுத்த கதை. முந்தைய கதை வரவேற்புக்கு நன்றி.