என் மனைவியின் தங்கையை ஒத்த கதை

என் பெயர் பாலா வயது 28. என் மனைவி பெயர் கீர்தன்யா வயது 23. என் மச்சினச்சியின் பெயர் சித்ரா அவள் வயது 21. சித்ரா அழகு பதுமை. கல்லூரியில் மூன்றாமாண்டு படிக்கிறால்.