என் அப்பான்னு நெனச்சு என்கிட்டே ஓலு வாங்குன என் அம்மா!!

நான் அன்று பிளஸ் டூ பரீட்சைக்காக படித்துவிட்டு இரவு தூங்கி கொண்டிருக்க ஸ் ஆ என்று என் அம்மாவின் முணகல் சத்தம் கேட்டு விழித்தேன்.எங்கள் வீட்டில் அப்பா அம்மா நான் மூவரும் ஒரே அறையில் தூங்குவது தான் வழக்கம்.அவர்கள் நான் உறங்கியதும் சல்லாபிப்பது வழக்கம் பலமுறை அரசல் புரசலாக அம்மாவை அப்பா ஓப்பது பார்த்திருக்கிறேன்.அன்று கட்டாயம் ஓப்பார்கள் என்று தெரிந்திருந்தது ஏன் என்றால் அப்பா ஒரு மாத பிசினஸ் டூர் முடித்துவிட்டு அன்று தான் வீடு திரும்பிருந்தார்.திணமும் அம்பாவை ஓல் போடும் அப்பா ஒயு மாதம் கழித்து ஓல் வெறியில் வந்திருந்தார் கட்டாயம் அன்று முரட்டு ஓல் இருக்கும் என்று ஊகித்தேன்.