ஆண்டனா கம்பி சிறிது விலகியிருந்தது

வணக்கம் என் பெயா் பிரகாஷ் நான் படித்து முடித்துவிட்டு வேலைகாக காத்திருந்தேன் அங்கு காமாட்சி தங்கட்சி மல்லிகாவை பாா்த்தேன் அவள் சுமா நச்சுனு இருப்பு வயது 25 இருக்கும் நல்ல செக்ஸியான உடம்பு ஒரு தடவை அவள் ஒக்க வேண்டும் என ஆசை வந்தது ஒரு நாள் நான் டாய்லட் உட்காருவதா்கு என் வீட்டின் பின்னே இருக்கும் வயலுக்கு சென்றோன் அப்போது அவள் பாத்ரும்லில் குளித்து கொண்டுயிருந்தால் நான் அதை பாா்த்துவிட்டோன் .ஆனால் அவள் என்னை பாா்க்கவில்லை அதை பாா்த்ததும் என் 3 இன் சுன்னி 10 இன்சாக மாறியது அதை பிடித்து கொண்டு நான் கைமுட்டினேன் எப்பிடியாது அவளை ஒக்க வேண்டும் என்று என்னம் என்னுள் வந்தது ஒரு நாள் அவர்கள் வீட்டில் யாரும் இல்லை அவள் மட்டும் இருந்தால் டிவி வேலை செய்யவில்லை என்று என்னை கூப்பிட்டாள் நானும் சென்று பாா்த்தேன்

அவர் வீட்டியில் இருக்கும் ஆண்டனா கம்பி சிறிது விலகியிருந்தது அதை சாிசெய்தேன் சாிசெய்துவிட்டு போ தம்பி நான் குளிக்க போகிறோன் என்றால் நான் இது தான் சமயம் என்று என்னி அவள் குளிக்கும் போது நான் கை அலம்பது பொல் சென்று பாா்த்தோன் அவள் குன்டியில் நல்ல கரு கரு வெனறு முடி யிருந்தது அதை சேவ் செய்து கொண்டிருந்தாள் நான் அவளை பாா்த்துகொண்டிருந்தேன் அவள் திடிஎன்று எழுந்தாள் நான் அதிா்ச்சி அடைந்தேன் அவள் என்னை பாா்க்க நான் அவளை நிா்வணமாக பாா்க்க என் பூல் விறைத்து விட்டனா

அவள் என் பக்கத்தில் வந்து தம்பி என்னால் சாியாக சேவ் செய்யமுடியாவில்லை நீ சேவ் பன்னுபா என்று சென்னால் நானும் சாி குடு என்று சேவ் செய்ய அரம்பித்தேன் அவள் குன்டியில் கைவத்ததும் என் பூல் இன்னும் விறைத்தன அவள் குன்டியில் என் விரல் எடுத்து விட்டதும் அவள் காம ஆட்டத்திற்கு ரொடியானல்

நான் எல் பூல் எடுத்து அவல் குதியில் உரசும்படி செய்தென் அவன் ஆனந்தத்தில் இருந்தால் நான் மொதுவாக அவள் குன்டியை நக்கினேன் அவள் எழுந்தாள் என்ன செய்கிறாய் என்றால் அதற்கு இலலை உண் குன்டியில் முடி உள்ளே சென்றது அதை எடுக்க சென்றேன் என்றான்

அவள் என் பூலை பாா்ததும் அவள் முடு மாியது உடனே என் பூலை பிடித்துகொண்டால் நான் ஆட்டம் ஆரம்பித்தேன் அவள் குண்டியை நக்கினேன் அவள் என் பூலை நக்கிளால் இருவரும் மாாி மாாி சப்பினோம் சிறிது நேரம் செய்து கொண்டி அவள் குண்டியில் என் பூலை எடுத்து விட்டோன் அவள் சிாிது சத்தம் மிட்டால் நான் அவள“் வயை முத்தம் மிட்டதும் அவள் காம இன்பத்தில் திலைத்தால்
அறை மணி நேரம் ஆகி என் பூலில் அருந்து கஞசி வந்தது அதை அவள் குதியில் சிறிபாய்ந்தது
என் நீண்ட நாள் கணவு அன்று தான் நிறைவோினன்

அவள் சிறிது நேரம் கழித்து மீண்டும் ஆரம்பித்தோம் இது மாதாி நிறைய முறை செய்தோம்