அம்மா உன்ன ஓக்க விடலைனா என்ன இந்த சித்திய ஒழுத்துக்கோ!

அன்று என் அம்மா பள்ளியில் இருந்து சீக்கிரம் வந்து விட்டால். கொஞ்சம் டென்சன் ஆக இருப்பது போல இருந்தது. அப்பாவும் வீட்டில் இருந்தார்.