என் அழகிய தேவதை அக்கா தேவுடியாவாகிய கதை!

மாலை நேரம். மழை பொழிந்து கொண்டிருந்தது.