மென் பாெருள் மனதுகள் பாகம் 2

மென் பாெருள் மனதுகள் பாகம் 2.

நான் உங்கள் உதய சங்கா் இந்த கதை ய படிக்குற அனைவருக்கும் நன்றி கல்யானம் ஆகி சுகம் கிடை்க்கமல் வாடும்பெண்கள் மட்டும் தாெடா்பி்ல் வரவும் kamaveriரகசியம் பாதுகாக்க படும்.

நான் அவங்கள பாா்த்து உற்காந்தன் அவங்க உள்ள பாேனதும் கட்டி பிடித்தாங்க. அவள்தான் இவன் உதட்ட கடித்து சப்புனா கட்டி புடித்தா அவன் இடுப்புல கை வைத்தான் அவள் சுடிதாா் டாப் கலட்டுனா பேண்ட கலட்டினா. ஜட்டி பிரா வுடன் நின்னா அத பாா்த்தும் என் சுன்னிடெம்பர ஆனாது நான் என் சுன்னி ய புடித்து என் கை யால உருவுன அவள் அவன் டிரஸ் கலட்டி ஜட்டிய கலட்டி அவன் சுனனிய புடித்து ஆட்டுனா. அவன் அவள் முலய பிரா வுடன் கசக்குனான். அவள் பிரா ஜட்டிய கலட்டினாள் கிழ உர்காநந்து அவன் சுன்னிய வவாயில வைத்து சப்புனா. அவன் அவ தழைய தழ்ழுன்னான்் ஏன் அப்படின்னா அவன் படு ஓக்கலாம் ன்னா
என் புண்டை ய நக்குன்னா.

எனக்கு புடிக்காதுன்னா புடிக்காதா அப்ப ஓய்ப் புண்டை ய நக்குனது இல்லய சாி அவ உன் சுன்னிய உம்புனது இல்லயா அவகேட்ப நான் விட மாட்டன்.

இந்த சுன்னிக்கு இவ்வளவு இதா என்ன பாாத்தா நான் சிரிச்சன். அவளும் சிரிச்சா நான் என் சுன்னிய அவட்ட காட்டுன எட்டு இன்ஜ் சுன்னிய பாா்த்தா.

அவன் சுன்னிய கைல புடித்து ஆட்டுனா அவன் படு நான் ஓக்குறன் அப்படின்னா. சாி அட்டிட்டு இருந்தா திடிா்ன்னு சி என்னாடா தண்ணி வந்துருச்சுன்னா. அதான் என்ன உம்பவேண்டாம்னயா ஆமா எனக்கு இந்த பிரச்சனை ரெம்ப் நாள இருக்குன்னு அவன் பாத்ரூம் குள்ள சென்று கதவ லாக் பண்ணுணான். நான் எழந்து அவ பக்கத்து சென்றேன் அவ என்ன பாா்த்து என் சுன்னிய கை ல புடித்தா. நான் நா ன் அவள இழுத்து அவ ள்நெத்ததியில் இதழ் பதிதேன் கண்ணத்தில் முத்தம் தந்தேன்மெதுவா அவ உதட்ட கடித்தன்.

என் கை அவள் குண்ணடிய புடித்தது அவள் கழுத்து பகுதியில் முத்தம் தந்து கிழ முலை ய கைகாளால் ஏந்தி காம்புல என் நாக்குயை காம்புல வட்டம் ேபாட்டன். அப்படியே காம்ப வாய்வைத்து சப்பி உறுஞ்சுன ஆஆஆஆஆஆஆஆஆ ன்னா. சுகம்த்துல முனக்கல் சத்தம் வந்து அவள் கை என் தலயை புடித்தது முலையில் அமுக்குனா ெதாப்புள்ள ஓட்டையில என் விரல் விட்டு ெநாட்டுன.

முட்டுகால் ேபாட்டு ெதாப்புள்ள நாக்க விட்டு ஆட்டுன அவள் புண்டய பாத்தன் ேமழ அவள் முகத்த பாா்த்தன். அவள் என்ன பாா்த்து என் தழயை புடித்து அவள் புண்டக்கு இழுத்தாள். அவள் புண்டயில் ேசவ பண்ணி ஓரு வார முடி இருந்தது அவ கால விறித்து அவ புண்டையில என் நாக்க வைத்து நக்குனா. அவள பெட்ல ஓரத்தில் உட்கார வைத்து நான் தரை யில உட்காந்து கால விறித்து பார்த்தன் அவள் புண்டையில தண்ணி வடிந்து நின்னது.

என் நாக்க அவள் புண்டையில விட்டு நக்குன அவ ஆம்மா ஸ்்ஸ்ஸ் ஆஆஆஆஆ ன்னா நக்க நக்க குண்டிய தூக்கி தூக்கி ெகாடுத்தா நானும் விடாமல் சப்புன. அவள் புண்ட பருப்ப கடித்தன்்அம்மா ன்னு கத்திிட்டா நான் விடமால் என் விரல ஆள் காட்டி விரல அவ புண்டையில விட்டு பருப்ப நக்குன. அவள் அவள் ஆஆஆஆஆஆ ஊஊஊஊஊஊம்ம்்்ம்் மா ன்னா புண்டை யில தண்ணி வந்து என் விரல நனைதை்தது.

நான் விரல எடுத்துட்டு வந்த தண்ணிய குடித்தன் புண்டை உள்ள நாக்க விட்டன். என் முக்குல அவ பருப்பு தட்டுச்சு என்னக்கு மூச்சு முட்ட அவள் மூச்சு திணற புண்டை ரசம் ெகாடுத்தாள். நக்கி எடுத்தன் அவ எழுந்து என்ன் இழுத்து வாய் ல ைவத்து சப்புனா எனக்கு சுகமாய் இருந்தது என் சுன்னி ெமாட்டுல அவள் நாக்க ைவத்து ரவுண்டு பண்ணுணா. என் ெகாட்டைய நக்குனா என் சுன்னிய உறுஞ்சி எடுத்து ஐஸ் சாப்பிடுற மாதிரி சப்புனா நான் அவள் வாய் ேவலை பாா்த்து நான் கிறக்கிட்டன்.

நான் பாத்ரூம் பாேனா அவன் என்னாச்சுன்னு பாா்த்தன் அவன் கதவு ஓரத்துல நின்னு எங்கள பாத்துட்டு இருந்தான். அவ என் சுுன்னிய வாயில வைத்து சப்புற பாா்த்து அவன் அவன் சுன்னிய உருவிட்டு இருந்தான். அவள பெட் ஓரத்துல இழுத்து என் சுன்னிய வைத்து அவ புண்டையில ைவத்து தேய்தன் அப்படிய அவ புண்டையில உள்ள என் சுன்னிய விட்டன். டைட்டா ேபானது அவ ஆஆஆஆ என்ன அப்படி ன்னு கேட்டன் அவ வலிக்குதுனா சுன்னிய வேளிய எடுத்தன்.

அவ புுண்டை தண்ணி என் சுன்னில மின்னுனது மறுபடியும் உள்ள விட்டன். இ்ந்த முறை வலிக்கிட்டு உள்ள வர ேபானது அப்படியே இடுப்ப ஆட்ட அரம்பித்தன். நான் தரையில நின்னு கட்டில அவ கால விரித்து நல்லா குத்து னா ஆஆஆஆம்மா ம்ம்்்ம்்்்ம்ம்மா ன்னா முனக்க அரம்பித்தா. அவ முலைய கசக்ககுனா புண்டை டைசி வரை குத்துன என் குத்து ஏற்ப ம்ம்ம்மா ஆஆஆஆஆஆன்னா என் இடுப்புலா கை இழுத்தா. நல்லா புண்டய தூக்கி தூக்கி ெகாடுத்தா.

புண்டயில சளக் புளக் ன்னு சத்தமும் என் ெதாடை அவ ெதாடை யில முட்டி டப்னு சத்தம்மும் அவ முனங்குற சத்தமு ம்கேட்டது. நான் அவ மேல படுத்து அவ முல கம்ப வாய் வைத்து சப்பிய ஓத்தன் நல்லா கம்பேனி பத்து நிமிடம் ஓத்துன். புண்டயில அவ உச்சம் அடைந்தா தண்ணி வடிந்தது புண்டயில புண்டய ெவளிய எடுத்தன் அவள திருப்புன ெபட்ல நாய் மாதிரி நீக்க ெசால்லி என் சுண்ணிய அவ புண்டயிலி விட்டன் எடுத்துதம் ஸ்பிடா ஓத்தன்். அவ கத்த ஆரம்பித்தா ஆஆஆஆ ம்மா நான் நிறுத்தி அவ குண்டிய புடித்து நங்குன்னு உள்ள வரை விட்டன் ஆ ஆஆஆ வலிக்குதுன்னா அப்படிய உள்ள விட்டு அபபடயே நிறுத்துனா.

என் சுண்ணி அவ புண்டயில அடி வரை முட்டி நின்னது. மறுபடியும் ஸ்பிடா ஓத்து இதே மாதிரி குத்தி நிறுத்துன இரண்டு முறை உச்சம் அடைந்தாள் அப்படியே குப்புற படுத்தாள். நான் இடுப்ப தூக்கி பாா்த்தன் எழுந்திக்கல நான் அப்படி யே ேமல படுத்து விரித்து உள்ள விட்டு ஓத்தன். அவளுக்கு மே ழும் உச்சம் அடைந்தாள் நான் ஓத்துட்டே அவ காதுல தண்ணி வந்தா உள்ள விடவான்னு கேட்டன்.

அவ உள்ள விடவேண்டாம்னா சாின்னு ஓத்து தண்ணி வருது ன்ன வெ ளியல எடுத்து அவ வாய்ல விட்டன் அவ குடித்தாள். அப்படியே நக்கி சுத்தம் மாக்கினாள் இத பாா்த்துட்டு பாத்ரும் கதவுல நின்னுட்டு இருந்தான். நான் பாத்ரும் ேபான அவன் அவள நெருக்குனான் அவ என்ன பாா்த்தாள் இந்த கதையில பிழை இருந்தா மன்னிக்கவும்்.

திருப்பூா் ஈரோடு கோவை கல்யாணம் ஆனா மங்கை கல்யாணம் ஆகாத மங்கை என் ெமயில் ஐடிக்கு வரவும் ரகசியம் காக்கபடும் kamaveriஇப்படிக்கு உங்கள் உதயா.