வீடு பணிப்பெண் உடன் உல்லாசம்

வணக்கம் வாசகர்களே. நான் தான் உங்கள் சுந்தர். நான் சென்னைல ஒரு வாடகை குடியிருப்பில் வசிக்கிறேன். என்னோட இன்னும் 3 பேர் ரூம் மேட் இருக்கிறாரகள். நாங்க ஒரு பணிப்பெண்வேளைக்கு வைத்து உள்ளோம். அவ தான் காலை உணவு. மதிய உணவு மற்றும் இரவு உணவிற்கு தினமும் செய்து கொடுப்பாள் மற்றும் சுத்தம் செய்வாள் எங்கள்தொடர்ந்து படி… வீடு பணிப்பெண் உடன் உல்லாசம்