தீப்தியும் நானும் ஓல் கதை

எங்கள் துறையில் மொத்தமாக 15 பேர் ஐவிக்கு அழைத்து செல்ல தேர்வு செய்யப்பட. வர்ஷா இந்த ஐவிக்கு வரவில்லை என்று கூறினாள். காரணம் எங்கள் கல்லூரியில் ஐவி டூர் போல இருக்காது. கல்லூரி தெர்ந்தெடுக்கும் தொழிற்சாலையில் அறை நாள் வகுப்பு எடுப்பார்கள் பிறகு மாலையில் சுற்றி இருக்கும் பகுதிகளை அழைத்து சென்று காட்டுவார்கள். மொத்த ஏழுதொடர்ந்து படி… தீப்தியும் நானும் ஓல் கதை

கூதியும் குஞ்சியும் கொட்டியது கஞ்சி

கொரனோவால் பாதிக்க பட்ட அனைவரும் நலம் பெற வேண்டுகிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம் இது என்னோட 4 கதை. இந்த பக்கத்தில் நான் படிக்காத கதை இல்லை. அனைவருக்கும் வணக்கம் இது என்னோட 4 கதை.இந்த பக்கத்தில் நான் படிக்காத கதை இல்லை. ஆனால் நான் இன்னும் கன்னி கழியாமல் தான் உள்ளேன்.இந்த கதை என்னோட தோழிதொடர்ந்து படி… கூதியும் குஞ்சியும் கொட்டியது கஞ்சி