கடந்து வந்த செக்ஸ் அனுபவம் – 129

என்னோட வீட்டுக்கு முதல் முதலா சமைக்க வந்த வேலைக்காரி பொண்ணு நந்தினி (இவளை பத்தி தெரிய இந்த கதை படியுங்க கடந்து வந்த செக்ஸ் அனுபவம் – 17 ). அவளை நான் சமயா ஓத்து இருக்கேன். அவள் இப்போது மாயவரத்தில் உள்ள அவள் கிராமத்தில் இருக்காள். அவள் அம்மா அவளுக்கு மாப்பிளை பார்க்க கூட்டிட்டுதொடர்ந்து படி… கடந்து வந்த செக்ஸ் அனுபவம் – 129