விவாகரத்தான கல்லூரி ஆசிரியை காமினியின் காம கதை

விவாகரத்தான கல்லூரி ஆசிரியை காமினியின் காம கதை வணக்கம் நண்பர்களே, நான் அர்ஜுன், எனது வயது 25, சென்னையை சேர்ந்தவன். இந்த கதையில் நான் எப்படி ஒரு விவாகரத்து ஆனா கல்லூரி ஆசிரியை கரக்ட் செய்து ஓத்தேன் என்று சொல்ல போகிறேன். அவள் நான் தாங்கும் இடத்துக்கு அருகில் தான் வசிக்கிறாள். எனது சொந்த ஊர்தொடர்ந்து படி… விவாகரத்தான கல்லூரி ஆசிரியை காமினியின் காம கதை

விவாகரத்தான கல்லூரி ஆசிரியை காமினியின் காம வெறி!

விவாகரத்தான கல்லூரி ஆசிரியை காமினியின் காம வெறி! வணக்கம் நண்பர்களே, நான் அர்ஜுன், எனது வயது 25, சென்னையை சேர்ந்தவன். இந்த கதையில் நான் எப்படி ஒரு விவாகரத்து ஆனா கல்லூரி ஆசிரியை கரக்ட் செய்து ஓத்தேன் என்று சொல்ல போகிறேன். அவள் நான் தாங்கும் இடத்துக்கு அருகில் தான் வசிக்கிறாள். எனது சொந்த ஊர்தொடர்ந்து படி… விவாகரத்தான கல்லூரி ஆசிரியை காமினியின் காம வெறி!