ரதி அத்தையின் சிதியை கிழித்தேன் – பாகம் 1

ரதி அத்தையின் சிதியை கிழித்தேன் – பாகம் 1 அன்று மாலைப் பொழுது நான் கல்லூரியிலிருந்து வீட்டுக்கு வந்திருந்தேன். அப்பா மாடியில் இருக்கும் அவருடைய தோட்டத்து செடிகளைப் பார்க்கப் போயிவிட்டார். அம்மா சமையல் அறையில் இருந்தார். நன்றாக குளித்துவிட்டு, இடுப்பில் துண்டு கட்டிக் கொண்டு,. நெற்றில் பட்டைப் போட்டு என்னுடைய பேவரேட்டான ஸ்படிக லிங்கத்தை வைத்துதொடர்ந்து படி… ரதி அத்தையின் சிதியை கிழித்தேன் – பாகம் 1