கடந்து வந்த செக்ஸ் அனுபவம் – 123

நானும் மோனிஷாவும் பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்த ஓலை மதியம் ஒரு மணிவரை தொடர்ந்தோம். எனக்கு ஒரு ஊம்பியும், ஒரு முறை அவள் கை அடித்தும், அவளின் புண்டையில் ஒத்து ஒரு முறை கஞ்சி வந்தது. மொத்தம் மூணு முறை. அவளை நான் மீண்டும்  மோனிஷா வாடி இன்னொரு முறை அப்படின்னு அவளை அணைக்க, அவள் உடம்பல்லாம்தொடர்ந்து படி… கடந்து வந்த செக்ஸ் அனுபவம் – 123