சித்தி அழகு முலைகளை சப்பி எடுத்தேன்

சித்தி அழகு முலைகளை சப்பி எடுத்தேன் என் பெயர் பாலு வயது 25. நான் படித்து விட்டு சும்மா இருக்கிறேன். அடிக்கடி பிட்டி படங்கள் பார்த்து எல்லாம் தெரிந்து கொண்டேன். அதில் முக்கியமாக ஆண்டி படங்களை ரசித்து பார்ப்பேன். ஆண்டிகளை செய்வது மிகவும் பிடித்திருந்தது.எனக்கு நான்கு சித்தி அதில் கடைசி சித்தி பார்க்க நடிகை மீனாதொடர்ந்து படி… சித்தி அழகு முலைகளை சப்பி எடுத்தேன்