மழையில் மச்சினியை ஓத்த கதை 1

நான் சென்னையில் அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறன். எனது மனைவியும் கார்ப்ரேட் கம்பெனியில் அக்கெவுண்டாக பணிபுரிகிறாள். அவளுக்கு ஒரு அழகிய குட்டி தங்கை உண்டு. அவளுக்கு 21 வயதுதான் என்றாலும் 16 வயது குட்டி பெண்போல தான் இருப்பாள். வள் தற்போது கல்லூரி முடித்து வேலை தேடுவதற்காக சென்னையில் எங்கள் வீட்டிலேயே தங்கியுள்ளாள். முதலில் அவளின் மேல்தொடர்ந்து படி… மழையில் மச்சினியை ஓத்த கதை 1