என் கண்ணியை கழித்த ஸ்வாதி – 3

என் கண்ணியை கழித்த ஸ்வாதி – 3 இது என் வாழ்க்கையில் நடந்த உண்மை கதை. இதில் நான் எப்படி கண்ணி கழிந்தேன் என்று கொஞ்சம் கற்பனை கலந்து உண்மையை எழுதியுள்ளேன் படித்து உங்களின் கருத்துகளை naan. kamavericom என்ற முகவரிக்கு மெயில் அனுப்புங்கள். முன்கதை.நான் ஸ்வாதியிடம் பேசி என்னை சந்திக்க வர சொன்னேன். அதற்குதொடர்ந்து படி… என் கண்ணியை கழித்த ஸ்வாதி – 3

அன்பு தங்கை கல்பனா

ஹாய் இது உங்கள் வெற்றி. அன்பு தங்கை கல்பனா கதையில் கல்லூரி நண்பன் மூலம் அறிமுகம் ஆகிய பெண்ணை எவ்வாறு அனுபவித்தேன் என்று கூறி உள்ளேன். எங்களின் உறவு கொரோன காலத்தில் எவ்வாறு அடுத்த கட்டத்துக்கு சென்றது என்றும் அவளை எப்படி எல்லாம் அனுபவித்தேன் என்றும் இக்கதையில் கூறி உள்ளேன். முழுவதும் படித்து இன்பம் அடையுங்கள்.தொடர்ந்து படி… அன்பு தங்கை கல்பனா