ஃயூ வரிசையில் கோகிலாவுடன் போட்ட போட்ட ஓழ் – 2

“என்ன ஒரு நாளா? எனக்கு ரெண்டு நாளா தூக்கமே இல்லீங்க. இப்போவே வாங்க. வீட்டிலே அவர் நைட் ஷிஃப்ட்டுக்குப் போய் விட்டார். உங்க மனைவியும் ஒன்பது மணிக்குதான் வீட்டுக்கு வருவாங்க. பக்கத்துத் தெருதானே. எங்க வீட்டுக்கு உடனே வாங்க. ” என்றாள். “சரி. “அன்னிக்கு மாதிரியே ஜட்டி போடாமல் வாங்க. ““ஓக்கே. “ நான் வீட்டில்தொடர்ந்து படி… ஃயூ வரிசையில் கோகிலாவுடன் போட்ட போட்ட ஓழ் – 2