என் கல்லூரி தோழி

என் கல்லூரி தோழி வணக்கம் வாசகர்களே, இந்த சம்யவம் வெகு நாட்களுக்கு முன்பு நடந்தது. இப்போது தான் சொல்ல நேரம் கிடைத்தது. அவள் என் கல்லூரி தோழி, சில மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் ஆனது. நாங்க ரெண்டு பெரும் நல்ல நண்பர்கள். இந்த சம்பவம் நடந்த நாளுக்கு முன்னர் அவள் மீது எந்த செக்ஸ் ஆசையும்தொடர்ந்து படி… என் கல்லூரி தோழி