இந்த வலிய என்னால தாங்க முடியலடா மாமா விட்டுடறா என்னைய

இந்த வலிய என்னால தாங்க முடியலடா மாமா விட்டுடறா என்னைய எனது பக்கத்து வீட்டிலிருக்கும் வயதான மாமியிடம் நான் நன்றாக பழகிவந்தேன். அவர்களையும் அவர்களது கணவரையும் தவிர யாரும் இல்லாத அந்த வீட்டுக்கு புதிதாக ஒரு 14-15 வயதுடைய ஒரு பையன் வந்தான். அவன் அவர்களது தூரத்து சொந்தக்கார பையனாம். பெயர் குமார். நல்ல துடிப்பானதொடர்ந்து படி… இந்த வலிய என்னால தாங்க முடியலடா மாமா விட்டுடறா என்னைய