என் மனைவிகிட்டே கிடைக்காத – 3

என் மனைவிகிட்டே கிடைக்காத – 3

Sex Stories In Tamil – “ஸ்ஸ்ஸ்” அந்தசுகத்தைஅனுபவிச்சாதான்தெரியும்.

அவருஎன்சுன்னியைஉருவிகிட்டுஇருக்கும்போதே

அவருடையமற்றொருகைவிரல்கள்எண்ணெயிலேமுழுக்கநனைஞ்சு

இருந்தஎன்குண்டிஓட்டைக்குள்ளேமெல்லநுழைஞ்சிநுழைஞ்சி,

விரல்போட்டுக்கிட்டுஇருந்தது.

மெல்லஎன்கொட்டைஎல்லாம்நிரவி,

வலிக்காமபிசைஞ்சுவிட்டாரு.

மெல்லஎன்சுன்னிமுடிகத்தையகோதிவிட்டாரு.

அப்புறம்மெல்லஎன்மேலஅணைச்சுபடுத்துகிட்டாரு.

ரெண்டுபேரும்எண்ணெய்வழியுறஉடம்போடஉடம்போடதேய்ச்சுகிட்டோம்.

ரெண்டுபேரும்சுன்னியும்ஒன்னோடுஒன்னுமுட்டிகிச்சு.

ரெண்டுபேருமுகமெல்லாம்முத்தம்கொடுத்துகிட்டோம்.

நான்மெல்லஅவருகிட்டேஇருந்துபுரண்டுபடுத்துஎன்பொண்டாட்டியபார்த்துநகர்ந்தேன்.

அவருபுரிஞ்சிகிட்டமாதிரிஎன்னயஎன்பொண்டாட்டிகிட்டேகைத்தாங்களாகூட்டுகிட்டுபோனாரு.

என்னையபார்த்துபுன்னகைச்சஎன்மனைவி,

பாவாடையைஇடுப்புவரைக்கும்வழிச்சிவிட்டுகிட்டு,

புண்டைத்தண்ணியிலேசொதசொதன்னுஊறிப்போனபுண்டையலேசாவிரிச்சுகாமிச்சா

.கொசகொசன்னுமுடிஅடர்ந்துஇருக்கிறஅவபுண்டைவாசனையைமோந்துகிட்டே,

மெல்லஅவமேலபடர்ந்துபடுத்துகிட்டேன்.

அவளுடையசெம்பழுப்புஉதடுகளைமெல்லஅழுத்தமாகடிச்சு,

முத்தம்கொடுத்துகிட்டே,

அவமால்கொவாமுலைகளைகசக்கஆரம்பிச்சேன்.

அவபாவாடையைஎன்மாமனாருஉருவிவிட்டாரு.

என்சுன்னிஅவபுண்டையைஇடிக்கஆரம்பிச்சதும்,

அவபுரிஞ்சுகிட்டு,

கால்களைஅகட்டிவச்சு,

என்சுன்னியைமொத்தமாஅவபுண்டைக்குள்ளேநுழைச்சிகிட்டா.

ஏற்கனவேஎண்ணெய்தடவிஇருந்ததாலேயும்,

அவபுண்டைதண்ணியிலேஊரியிருந்ததாலேயும்சுன்னிசுலபமாவழுக்கிகிட்டுஉள்ளேபோயிருச்சு.

நான்மெல்லமெல்லஇடுப்பைஆட்டி,

அவலஓக்கஆரம்பிச்சேன்.

‘ஆஹாம்ம்ம்அம்மா …ஆஹா..” ன்னுஒரேமுனங்கல்கள்தான்.

அவமுலைரெண்டும்என்வாயிலேசிக்கிபல்பதியிறவரைக்கும்கடிச்சுகிட்டே,

ஓத்துகிட்டிருந்தேன்.ஒருஐஞ்சுநிமிஷம்ஓத்ததும்,

எனக்குதண்ணிவரஆரம்பிச்சுருச்சு.

என்இடுப்போடுஅவகால்களைப்போட்டுபின்னிகிட்டா.

ரொம்பநேரமாஅடக்கிவச்சிருந்ததாலே,

சும்மாதொறந்துவிட்டமடைமாதிரிகுப்புன்னுதண்ணிவழியஆரம்பிச்சுருச்சு.

ரெண்டுபேரும்வேகவேகமாமூச்சுவிட்டுகிட்டே,

இறுக்கிகட்டிபடுத்திருந்தோம்.

திடீரென்னுஎன்மாமனாருமெல்லஎன்மேலபின்னாலஇருந்துபடுத்தாரு.

அவருடையஉடம்புசூடுமெல்லஎனக்குள்ளேயும்பரவஆரம்பிச்சது.

எனக்குஎன்னமோமங்களாபுரியஆரம்பிக்க,

நான்அவருக்குவசதியாகால்களைஅகட்டிவச்சுகிட்டேன்.

மெல்லஎன்குண்டிஓட்டியைநிரவி,

உள்ளேஒருவிரல்விட்டுகுடைஞ்சாரு. ஆஹாஎன்னசுகம்!

நான்என்மனைவிகழுத்திலேமுகத்தைஅழுத்தி, படுத்துகிட்டேன்.

அவமேலமடுத்திருந்தஎன்குண்டிசதைகளை

அவளோடவிரல்கள்மெல்லவிலக்கிஎன்மாமனாருக்குவழிகாமிச்சது.

என்காதோரமா,

“மாப்ள.. மாப்ள..”ன்னுஅவருமுனங்கிறசத்தம்கேட்டது.

அவரோடசூடானமூச்சுக்காத்து,

என்பின்கழுத்திலேயும்முதுகிலும்படர்ந்தது.

அப்புறம்அவருவிரலவிடதடிமனானசூடாஏதோஒன்னு,

என்குண்டிக்குள்ளமெல்லமெல்லமுட்டிநுழையபார்த்தது.

என்குண்டிஓட்டைசின்னதாஇருப்பதனால,

அவராலசுலபமாநுழைக்கமுடியல.

மெல்லமெல்லஎன்குண்டிசதைகளைதொடைகளைவருடிவிட்டு,

“மாப்ளமெல்லமெல்லகக்கூஸ்போறமாதிரி

உங்ககுண்டிசதைகளைஇலக்கமாவச்சிக்குங்க”

அப்படின்னுசொல்லிக்கொடுத்து,

அப்புறமாமெல்லநெகிழ்ந்திருந்தஎன்குண்டிஓட்டைக்குள்ள,

அவருடையசுன்னியநுழைக்க, அதுசுகமாநுழையஆரம்பிச்சது.

அதுஅவருடையசுப்பர்சுன்னிதான்.

குண்டிமுழக்கஎண்ணெயிலேநனைஞ்சிருந்ததால

வெகுசுலபமாகுண்டிக்குள்ளஅவருஓக்கஆரம்பிச்சாரு.

‘ஸ்ஸ்ஸ் …ஸ்ஸ்ஸ் ..’ன்னு, மூணுபேரும்முனன்கிகிட்டோம்.

“ப்ளச்” “ப்ளச்”ன்னுசத்தமும்,

எங்கமுனகல்களும்அங்கேமுழுக்கநிறைஞ்சிருந்தது.

ரெண்டுநிமிஷத்துல, ஹ்ம்ம்ன்னுமுனங்கிகிட்டே,

அவரும்வழுவழுன்னுதண்ணிவிட்டுட்டாரு.

அந்ததண்ணிஎன்குண்டியிலிருந்துவழிஞ்சு,

என்மனைவிபுண்டையையும்நனைச்சது.

நாங்கமூணுபேரும்காலைல 5.30 மணிவரைக்கும்அப்படியேபடுத்துக்கிடந்தோம்.

என்மனைவிகிட்டேகிடைக்காத ‘அந்தசுகத்தை’

நான்அவருக்குகொடுத்திருந்தேன்.

ரொம்பவருஷம்கழிச்சுபண்ணுரதாலே..

நான்அங்கேஇருந்தவரைக்கும்,

தினமும்ரெண்டுதடவஎன்னையசெய்வாரு.

என்னஇருந்தாலும்மாப்பிள்ளையும்ஒருவகையிலேமகன்மாதிரிதானே.

அங்கஇருந்தவரைக்கும்ஒரேசந்தோசம்தான். Manavi Pundai Sex Stories In Tamil

THE END